Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Danh sách cơ sở thực hiện tự công bố sản phẩm theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ (Tháng 5 năm 2024)

Xem với cỡ chữ : A- A A+

TT

Tên tổ chức/

cá nhân

Địa chỉ

Tên sản phẩm công bố

Thời gian tiếp nhận hồ sơ tự công bố

Ghi chú

1

Hợp tác xã dược liệu sạch Thủy Mai

Xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa

- Cao Thìa Canh

- Cao Xạ đen Thủy Mai

21/5/2024

2

Công ty TNHH Nông nghiệp xanh Quảng Bình

Thôn Đồng Sơn,

xã Sơn Lộc,

huyện Bố Trạch

Trà túi lọc Cà gai leo Sơn Lộc

21/5/2024

3

Hợp tác xã sản xuất nấm sạch và kinh doanh nông nghiệp Tuấn Linh

Thôn Sơn Lý, xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch

- Trà nấm Vân Chi Tuấn Linh

- Hạt Sen Tuấn Linh

- Đậu phộng Tuấn Linh

- Đậu xanh vỡ Tuấn Linh

- Nấm Vân Chi Tuấn Linh

- Đậu xanh không võ Tuấn Linh

21/5/2024

Các tin khác