Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Gắn kết giữa công tác quản lý, bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Huyện miền núi Minh Hoá có tổng diện tích tự nhiên là 139.375,38 ha; diện tích rừng và đất lâm nghiệp chiếm 91,6%; tỷ lệ che phủ rừng năm 2022 đạt 78,33%. Đa số người dân là đồng bào dân tộc thiểu số sống phụ thuộc vào rừng nên gây áp lực không nhỏ đến tài nguyên rừng trên địa bàn. Thời gian qua, các giải pháp gắn kết giữa công tác quản lý bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững được triển khai trên địa bàn huyện Minh Hóa đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng được người dân quan tâm hưởng ứng.

Thời gian quan, công tác phát triển rừng trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, chủ trương xã hội hóa nghề rừng dần được thực hiện hiệu quả, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế cho người làm nghề rừng. Song song với việc thí điểm và đẩy mạnh cấp chứng chỉ rừng trên địa bàn huyện, một số giống cây lâm nghiệp mới có năng suất cao, chất lượng tốt đã được chọn và đưa vào trồng. Nhờ đó, số vụ và mức độ vi phạm Luật Lâm nghiệp đã giảm rõ rệt qua từng năm; diện tích trồng rừng ngày càng tăng; nhận thức của đa số người dân về công tác bảo vệ rừng ngày càng được nâng cao; tỷ lệ che phủ rừng được giữ vững.

          Hàng năm đã tổ chức hơn 114 buổi họp dân với hơn 4.000 lượt người tham gia để tuyên truyền Luật Lâm nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước có liên quan; đã tổ chức được 05 lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng Kiểm lâm địa bàn và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; năm 2020 đã hỗ trợ khoán bảo vệ rừng và hỗ trợ bảo vệ rừng tổng diện tích hơn 20.000 ha cho 57 cộng đồng dân cư với tổng kinh phí trên 3,4 tỷ đồng; năm 2019 và năm 2020 đã hỗ trợ trồng rừng sản xuất gỗ lớn diện tích hơn 200 ha cho các hộ gia đình tại các xã Hóa Sơn, Hóa Thanh, Dân Hóa, Yên Hóa, Trung Hóa… bằng cây Keo lai nuôi cấy mô với hơn 440.000 cây; năm 2022 đã hỗ trợ trồng rừng thay thế tại xã Trung Hóa với diện tích hơn 20 ha và hỗ trợ trồng rừng theo Chương trình trồng và phục hồi rừng đầu nguồn sông Gianh tại xã Xuân Hóa, Yên Hóa bằng các loài cây bản địa với diện tích hơn 10 ha; mở trên 10 lớp tập huấn đan lát thủ công cho người dân, ưu tiên học viên là đối tượng hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số tham gia; diện tích trồng cây dược liệu dưới tán rừng đã được trồng thí điểm ở xã Thượng Hóa, thị trấn Quy Đạt và bước đầu sinh trưởng, phát triển khá tốt. Ngoài ra, Ngân hàng chính sách xã hội huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện đã hỗ trợ cho vay vốn lãi suất thấp trong thời gian dài cho hơn 30 hộ gia đình để xây dựng mô hình trồng rừng, chăn nuôi và trồng các loài cây ăn quả, cây công nghiệp đặc sản, đặc trưng của vùng…

          Bên cạnh những kết quả đạt được, tình trạng khai thác rừng, phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật vẫn còn xảy ra rải rác trên một số địa bàn của huyện. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do còn thiếu các giải pháp sinh kế bền vững nên người dân chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt, chưa có nhận thức đầy đủ về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Để góp phần giảm bớt áp lực vào rừng, Hạt Kiểm lâm huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đơn vị, đoàn thể triển khai các giải pháp gắn kết giữa công tác quản lý bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững trên địa bàn huyện Minh Hóa, như phát triển các mô hình sinh kế dựa vào tài nguyên rừng; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng thông qua các hoạt động nâng cao nhận thức của cộng đồng trong quản lý và khai thác tài nguyên bền vững.

          Để công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển sinh kế trên địa bàn huyện Minh Hóa được gắn kết và thực hiện có hiệu quả thì cần phải có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện để từng bước phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo cho cho người dân sống được từ rừng với các mô hình sinh kế bền vững.

                                                                                                Hoàng Chí Thanh

                                                                                       Hạt Kiểm lâm Minh Hóa

Các tin khác