Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), với chủ đề "Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân", ngày 03/10/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022.

 Với mục tiêu: “Nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành nông nghiệp về Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10, từ đó góp phần tuyên truyền đến toàn dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, vai trò trung tâm và huy động được sự tham gia của toàn xã hội trong Chuyển đổi số.

 
 
Ảnh minh họa
 
Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị tổ chức các hoạt động tuyền thông phải đổi mới, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; bám sát thực tiễn hoạt động của ngành nông nghiệp và điều kiện của đơn vị. Trong đó tập trung một số hoạt động cụ thể như: Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử Sở, trang thông tin điện tử các đơn vị; Hướng dẫn CB, CCVC-LĐ thường xuyên chia sẽ, cập nhật các tin, bài, hình ảnh, video clip về các hoạt động, sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia tại trang fanpage Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình, App Quang BinhS, Youtube Quảng Bình TV…; in ấn tờ rơi; viết bài chuyên đề về Chuyển đổi số trên tạp chí, Bản tin Khuyến nông, Bản tin Nông nghiệp…Làm băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia và các khẩu hiệu về công cuộc Chuyển đổi số để tuyên truyền tại trụ sở Cơ quan, đơn vị…
Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2022 và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và PTNT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
 
                                                 Thanh Nga – Phòng KHCN

Các tin khác