Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp theo hướng phát triển công nghệ cao, thông minh

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình đã và đang tập trung thực hiện kế hoạch chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh.

Công nghệ sử dụng máy bay không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, xác định chuyển đổi số trong nông nghiệp là một trong những nhiệm vụ ưu tiên, trọng tâm để thực hiện thành công tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao sức cạnh tranh, giá trị gia tăng, phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới; vận động người dân, doanh nghiệp tham gia chương trình, dự án nông nghiệp thông minh ứng dụng công nghệ cao và tuân thủ quy trình, kỹ thuật về phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, chủ động triển khai mô hình “Cơ quan số”, áp dụng công nghệ để kiểm soát toàn diện từ quản lý hành chính đến quản lý công việc; tổ chức số hóa dữ liệu quản lý theo chuyên ngành tại các đơn vị theo lộ trình, đảm bảo hoàn thiện hệ thống thông tin chuyên ngành trên nền tảng số hóa và vận hành bởi quy trình số; xây dựng thí điểm mô hình sản xuất kết nối nông nghiệp thông minh, quản lý theo chuỗi, kết nối sản xuất với tiêu thụ nông sản, ứng dụng công nghệ số để tự động hóa một số quy trình sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương, ứng dụng IoT để hỗ trợ theo dõi, giám sát và hỗ trợ tự động hóa quá trình canh tác, sản xuất nông nghiệp.

 

Nguồn: Website Đài PT_TH Quảng Bình

Các tin khác