Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Xây dựng cơ sở dữ liệu số để tạo dữ liệu lớn cho sản xuất nông nghiệp

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Xây dựng và số hóa cơ sở dữ liệu là nền tảng đầu tiên của chuyển đổi số. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Nông nghiệp và PTNT của tỉnh đang tích cực triển khai thực hiện trong thời gian qua nhằm tạo dữ liệu lớn cho sản xuất nông nghiệp.

Hiện nay, việc số hóa trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã được ngành nông nghiệp cụ thể hóa bằng việc xây dựng cơ sở dữ liệu trên tất cả các lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi thú y, thủy sản, phát triển nông thôn, thủy lợi và lâm nghiệp.

Đối với lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, đã ứng dụng phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia ngành bảo vệ thực vật; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cấp mã số vùng trồng lĩnh vực trồng trọt; đã thực hiện cấp 11 mã số vùng trồng cho 11 cơ sở sản xuất với tổng diện tích 34ha, chủ yếu với các sản phẩm lúa (gần 32,7ha), rau (0,3ha), nghệ (0,3ha) và sen (0,7ha); triển khai phần mềm ứng dụng tra cứu thuốc bảo vệ thực vật...

Trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y đã ứng dụng phần mềm về cơ sở dữ liệu quản lý dịch bệnh trên Hệ thống quản lý thông tin dịch bệnh động vật Việt Nam; xây dựng cơ sở dữ liệu cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Lĩnh vực thủy sản đã ứng dụng phần mềm dữ liệu VNFishbase (Hệ thống cơ sở dữ liệu tàu cá quốc gia), phần mềm giám sát tàu cá (VMS), phần mềm quản lý giống, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản; ứng dụng Nhật ký điện tử trên tàu cá khai thác xa bờ...

Đối với lĩnh vực lâm nghiệp đã ứng dụng phần mềm theo dõi diễn biến rừng (có tích hợp dữ liệu bản đồ quy hoạch 3 loại rừng và bản đồ vùng trọng điểm cháy), xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý dữ liệu và báo cáo tuần tra (SMART) tại các khu rừng đặc dụng, phòng hộ vào công tác quản lý bảo vệ rừng và giám sát tài nguyên đa dạng sinh học của khu dự trữ thiên nhiên, ứng dụng các phần mềm Mapinfo, Global mapper, Qgis... số hóa bản đồ phục vụ công tác tuần tra, bảo vệ rừng và cập nhật diễn biến rừng...

Lĩnh vực thủy lợi và phòng chống thiên tai đã ứng dụng phần mền Google Earth kết hợp bản dồ nền Map Info để quản lý cơ sở dữ liệu về thủy lợi, đê, kè; Ứng dụng Hệ thống đo mưa tự động Vrian; ứng dụng hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam (VMDMS) để theo dõi lượng mưa, mực nước tại Trạm Hàm Ninh và Tân An...

Lĩnh vực nông thôn mới đang triển khai thực nghiệm ứng dụng phần mềm chấm điểm sản phẩm OCOP cấp tỉnh...

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đang phối hợp với Bộ Tài Nguyên và Môi trường thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu về công trình giám sát tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

Để tiếp tục triển khai thực hiện chuyển đổi số một cách toàn diện, trong thời gian tới, ngành Nông nghiệp và PTNT tiếp tục khuyến khích đầu tư thực hiện chuyển đổi số nông nghiệp nông thôn của tổ chức, doanh nghiệp để xây dựng các nền tảng nông nghiệp số; xây dựng cơ sở dữ liệu số trên các lĩnh vực, đồng thời kết nối và chia sẻ hệ thống công nghệ thông tin, quản lý nông nghiệp, các mô hình nông nghiệp số với hệ thống quản lý chung của ngành nông nghiệp với các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin quốc gia và các hệ thống của cơ quan, tổ chức khác.

                                                                            

    Ngư dân Quảng Bình sử dụng thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá xa bờ

 

Ngọc Lan

Các tin khác