Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 285/SNN-KHCN V/v tăng cường chỉ đạo phòng chống rét đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi và gió mạnh trên biển. Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình 19/02/2022 Còn
2 3368/KL-SNN Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sảntrên địa bàn tỉnh Quảng Bình Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình 24/12/2021 Còn
3 3120/SNN-TTr Kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, tài sản năm 2020 và trách nhiệm của Thủ trƣởng tại Trung tâm Giống thủy sản Quảng Bình Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình 03/12/2021 Còn
4 2928/KL-SNN Kết luận Thanh tra Về việc chấp hành quy định pháp luật của các cơ sở nuôi trồng thủy sản; sản xuất, kinh doanh, sử dụng thức ăn, thuốc thú y, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình 17/11/2021 Còn
5 2720/SNN-KHTC Kế hoạch triển khai Phục hồi, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp gắn với phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình 27/10/2021 Còn
6 2015/KH-SNN Kế hoạch triển khai phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình 16/08/2021 Còn
7 1821/KH-SNN Kế hoạch Tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân năm 2021 trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình 30/07/2021 Còn
8 1721/SNN-VP V/v triển khai một số nội dung thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình 23/07/2021 Còn
9 100/TB-FMCR Thông báo Tuyển dụng lao động hợp đồng làm việc tại BQL Dự án Hiện đại hóa Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) Quảng Bình Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình 21/07/2021 Còn
10 1576/KL-SNN Kết luận thanh tra về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, tài sản năm 2020 và trách nhiệm của thủ trưởng tại Chi cục Thủy sản Quảng Bình Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình 12/07/2021 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »