Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 20 - 24/5

Xem với cỡ chữ : A- A A+

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày 20/5

Sáng

- Anh Tuấn: Tham gia Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình đi thăm Huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DKI đến hết ngày 27/5.

- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

- Anh Hiệp: 9h30 Họp về kinh phí bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên tại UBND tỉnh.

- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Chiều

- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Nam: 14h Dự HN trực tuyến về dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và dự thảo Nghị định quy định về giá đất tại UBND tỉnh.

 Thứ 3

Ngày 21/5

Sáng

- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Hiệp: Đi kiểm tra điều kiện sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Lệ Thủy (Chi cục TT&BVTV cùng đi).

- Anh Nam: 8h30 Dự HN trực tuyến với Bộ Thông tin và Truyền thông về kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị tại UBND tỉnh.

Chiều

- Anh Lợi: 14h Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ về các Nghị định quy định về Quỹ phát triển đất; quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai tại UBND tỉnh.

- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Nam: 14h30 Làm việc với huyện Lệ Thủy về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam cùng đ/c Chủ tịch UBND tỉnh.

 Thứ 4

Ngày 22/5

Sáng

- Anh Lợi, Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều

- Anh Lợi: Đi kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại cảng cá (Chi cục Thủy sản tham mưu).

- Anh Hiệp: 15h30 Họp thống nhất một số nội dung về Đề án thành lập Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp huyện thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y tại UBND tỉnh.

Thứ 5

Ngày 23/5

Sáng

- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

- Anh Nam: Đi kiểm tra mô hình OCOP (Chi cục PTNT cùng đi).

Chiều

- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.

- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Thứ 6

Ngày 24/5

Sáng

- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều