Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 03 - 07/6

Xem với cỡ chữ : A- A A+

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày 03/6

Sáng

- Anh Tuấn: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều

 Thứ 3

Ngày 04/6

Sáng

Lãnh đạo Sở giao ban công tác tháng 5 và nhiệm vụ tháng 6.

Chiều

- Anh Tuấn: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.

 Thứ 4

Ngày 05/6

Sáng

- Anh Tuấn: Dự Hội thảo “Giải pháp dựa vào thiên nhiên cho sự phát triển của Trung Trường Sơn” tại tỉnh Thừa Thiên Huế cả ngày.

- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

- Anh Hiệp: 8h30 Dự Hội nghị thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 05/2024 tại UBND tỉnh.

- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều

Thứ 5

Ngày 06/6

Sáng

- Anh Tuấn: Dự họp với Bộ Nông nghiệp và PTNTvề triển khai trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh QB cả ngày.

- Anh Lợi, Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Nam: Đi kiểm tra công trình (phòng QLXDCT cùng đi).

Chiều

- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.

- Anh Hiệp: 14h Dự Diễn đàn của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tại KS Sài Gòn - Quảng Bình.

Thứ 6

Ngày 07/6

Sáng

- Anh Tuấn: Dự Hội nghị về ranh giới đánh bắt trên biển.

- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều