Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Danh sách cơ sở thực hiện tự công bố sản phẩm theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ (Tháng 6 năm 2024)

Xem với cỡ chữ : A- A A+

TT

Tên tổ chức/

cá nhân

Địa chỉ

Tên sản phẩm công bố

Thời gian tiếp nhận hồ sơ tự công bố

Ghi chú

1

Hợp tác xã nông nghiệp an toàn Tâm Sen

Thôn Thanh Lộc, xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch

Xúc xích

3/6/2024

Thịt heo tươi

19/6/2024

2

Hộ kinh doanh nguyễn Thị Hường

TT Hoàn Lão, huyện Bố Trạch

Chả heo Hường Dương

3/6/20244

3

Cơ sở sản xuất nem chả Ngô Thị Hồng

TDP Trường Sơn, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn

Nem chua

14/6/2024