Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 08 - 12/7/2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày 08/7

Sáng

- Anh Tuấn: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Lợi: Dự Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh giai đoạn 2019-2024

- Anh Hiệp: 8h Dự Hội nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân.

- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều

- Anh Tuấn, Anh Hiệp: 14h Làm việc với phòng TCCB, Văn phòng Sở về chế độ cho lao động hợp đồng theo NĐ 161.

- Anh Lợi: 16h Làm việc với UBND huyện Quảng Ninh (BQL Cảng cá tham mưu).

 Thứ 3

Ngày 09/7

Sáng

8h Lãnh đạo Sở dự Hội nghị quán triệt Quy định 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Chiều

- Anh Tuấn: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.

 Thứ 4

Ngày 10/7

Sáng

- Anh Tuấn: Dự kỳ họp giữa năm 2024 (Lần thứ 17)  HĐND tỉnh khóa XVIII đến hết ngày 12/7.

- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

- Anh Hiệp: Làm việc với Chi cục Chăn nuôi và Thú y về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và việc tái thành lập các Trạm Chăn nuôi và Thú y (Phòng TCCB, KH-TC, KHCNMT&HTQT cùng dự)

- Anh Nam: 8h30 Đi kiểm tra các điểm sạt lở bờ sông Gianh tại xã Châu Hóa và xã Văn Hóa.

Chiều

- Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Thứ 5

Ngày 11/7

Sáng

- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều

- Anh Lợi: Làm việc với UBND huyện Bố Trạch về tình trạng bồi lấp tại cửa sông Lý Hòa (Chi cục Thủy lợi tham mưu).

Thứ 6

Ngày 12/7

Sáng

- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều