Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Xem với cỡ chữ : A- A A+

              I. LÃNH ĐẠO SỞ:

 

 

    Giám đốc: Trần Quốc Tuấn

- Điện thoại: (0232) 3822761

            - Email: tuantq.snn@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Lê Văn Lợi

- Điện thoại: (0232) 3822050

- Email: loilv.snn@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Trần Đình Hiệp

- Điện thoại: (0232) 3840289

- Email: hieptd.snn@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Trần Hoài Nam

- Điện thoại: (0232) 3821506

- Email: namth.snn@quangbinh.gov.vn  

 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN: 

1. Văn phòng Sở

- Điện thoại: (0232) 3821966  

- Email: vp.snn@quangbinh.gov.vn

2. Phòng Tổ chức Cán bộ

- Điện thoại: (0232) 3823912

- Email: tccb.snn@quangbinh.gov.vn 

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Điện thoại: (0232) 3820489

- Email: khtc.snn@quangbinh.gov.vn

4. Thanh tra Sở

- Điện thoại: (0232) 3822288

- Email: tt.snn@quangbinh.gov.vn

5. Phòng Khoa học, Công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế

- Điện thoại: (0232) 3822214

- Email: ktnnts.snn@quangbinh.gov.vn 

6. Phòng Quản lý xây dựng công trình

- Điện thoại: (0232) 3821409

- Email: qlxdct.snn@quangbinh.gov.vn 

7. Phòng Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

- Điện thoại: (0232) 3858226 

- Email: qlclnltsqb@quangbinh.gov.vn 

 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC: 

1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: 

+ Địa chỉ: Tiểu khu 14 - Phường Bắc lý - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3822099/ (0232) 3825493

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y: 

+ Địa chỉ: 34 Thanh Niên - Phường Hải Đình - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3822385

3. Chi cục Kiểm Lâm: 

+ Địa chỉ: 92 Hữu Nghị - Tp. Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3839771/ (0232) 3839673

4. Chi cục Thủy sản: 

+ Địa chỉ: 03 Lê Thành Đồng - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: (0232 3822049/ (0232) 38280232

5. Chi cục Thuỷ lợi: 

+ Địa chỉ: 84 - Hữu Nghị - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3829150/ (0232) 3821326

6. Chi cục Phát triển nông thôn: 

+ Địa chỉ: 02 Nguyễn Trãi - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3821678/ (0232) 821679

7. Trung tâm Khuyến nông- Khuyến ngư:

+ Địa chỉ: đường Ngô Tất Tố - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3820674/ (0232) 3843807

8. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn:

+ Địa chỉ: 03 Lê Quý Đôn - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3820659

9. Trung tâm Giống vật nuôi:

+ Địa chỉ: Xã Đức Ninh - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3857399

10. Trung tâm Giống thuỷ sản:

+ Địa chỉ: 153 Quang Trung - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3822826/ (0232) 3825951

11. Trung tâm Quy hoạch thiết kế Nông, lâm, thủy sản:

+ Địa chỉ: 66 Lê Lợi - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3822335

12. Ban quản lý Rừng phòng hộ Đồng Hới và ven biển tỉnh Quảng Bình

+ Địa chỉ: đường Trương Pháp - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3823837

13. Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT

+ Địa chỉ: 195 Trần Hưng Đạo - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: (0232) 2241778/ (0232) 3823043

14. Ban quản lý Cảng cá Quảng Bình

+ Địa chỉ: Phường Phú Hải - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3840377

15. Ban quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong

         + Địa chỉ: xã Kim Thủy - huyện Lệ Thủy

+ Điện thoại/Fax: (0232)