Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Hỗ trợ 1.350 triệu đồng để sửa chữa kết cấu hạ tầng thủy lợi, phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Ngày 18/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2644/QĐ-UBND về việc trích từ nguồn “Sự nghiệp kinh tế khác” mục “Hỗ trợ sửa chữa kết cấu công trình thủy lợi” thuộc ngân sách tỉnh năm 2021 để cấp hỗ trợ kinh phí cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình.

 Theo đó, UBND tỉnh đã trích 1.350 triệu đồng từ nguồn “Sự nghiệp kinh tế khác”, mục “Hỗ trợ sửa chữa kết cấu công trình thủy lợi” thuộc ngân sách tỉnh năm 2021 để hỗ trợ kinh phí cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình sửa chữa kết cấu hạ tầng thủy lợi, phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2021. Từ nguồn kinh phí được hỗ trợ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình sẽ tập trung sửa chữa hệ thống kênh chính và công trình trên kênh hồ chứa nước Bẹ; kênh chính Bắc Trạm bơm Rào Nan; các hạng mục công trình đầu mối hồ chứa nước Vực Nồi; hệ thống kênh chính, kênh cấp I hồ chứa nước Phú Vinh; công trình đập dâng Rào Sen để phục vụ chống hạn; hệ thống kênh chính và công trình trên kênh hồ Thanh Sơn, Phú Hòa.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình chịu trách nhiệm sử dụng ngân sách Nhà nước đúng mục đích và thực hiện thanh, quyết toán tài chính theo chế độ quy định.
Phòng Thông tin – Tuyên truyền

Các tin khác