Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Xây dựng quy chế phối hợp, hỗ trợ bảo vệ rừng khu vực giáp ranh giữa hai khu bảo tồn thiên nhiên

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu-Khe Nước Trong và Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa nằm trong vùng sinh thái rừng tự nhiên rộng lớn khoảng 500.000 ha, có tài nguyên rừng phong phú, kéo dài từ huyện Minh Hóa qua các huyện Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình sang huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

 Nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác bảo vệ tài nguyên rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và bảo tồn đa dạng sinh học, BQL Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong đã phối hợp với BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa tổ chức hội nghị xây dựng quy chế phối hợp, chia sẻ thông tin và hỗ trợ bảo vệ rừng giữa hai Khu bảo tồn.
Tham dự hội nghị có lãnh đạo 2 Khu bảo tồn, lãnh đạo các Hạt Kiểm Lâm huyện Lệ Thủy, Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa, Đồn biên phòng Làng Ho, Đồn biên phòng Cù Bai, UBND xã Kim Thủy, UBND xã Hướng Phùng. Hội nghị đã thảo luận, trao đổi, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong công tác bảo vệ rừng khu vực giáp ranh thời gian qua, đồng thời đưa ra các giải pháp và đi đến thống nhất nội dung Quy chế phối hợp, chia sẻ thông tin và hỗ trợ bảo vệ rừng. Một số nội dung quan trọng trong Quy chế có thể kể đến như tăng cường chốt chặn các tuyến đường hiểm yếu, phối hợp tuần tra khu vực giáp ranh 2 Khu bảo tồn từ 3 đến 4 lần/tháng, họp định kỳ 3 tháng/lần, thường xuyên nắm bắt, trao đổi thông tin để kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm cũng như hỗ trợ trong các trường hợp khẩn cấp, đặc biệt…
Hội nghị xây dựng Quy chế phối hợp, chia sẻ thông tin, hỗ trợ bảo vệ rừng giữa 2 Khu bảo tồn là hoạt động cần thiết nhằm thắt chặt hành lang bảo vệ tài nguyên rừng khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Quảng Bình - Quảng Trị, góp phần đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị chức năng trong công tác quản lý bảo vệ rừng cũng như bảo tồn đa dạng sinh học.

 

Chú thích ảnh: Hoạt động hợp tác bảo vệ rừng khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Quảng Bình-Quảng Trị


Võ Mạnh Vương
BQL Khu dự trữ thiên nhiên
Động Châu – Khe Nước Trong

 

Các tin khác