Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Khẩn trương hoàn thành kế hoạch trồng mới rừng năm 2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Năm 2021, tỉnh Quảng Bình có kế hoạch trồng rừng thay thế với diện tích 638,95 ha (gồm 438,95 ha rừng phòng hộ, đặc dụng và 200,0 ha rừng sản xuất gỗ lớn). Để đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đang gấp rút hoàn thành các công đoạn để trồng rừng đúng thời vụ, đảm bảo hoàn thành kế hoạch.

 Đến nay, công tác thiết kế, lập hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt của các địa phương, đơn vị đã hoàn thành, Sở Nông nghiệp và PTNT cũng đã hoàn tất việc thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt (hiện đã phê duyệt trồng 327,55 ha gồm 248,95 ha rừng phòng hộ, đặc dụng và 78,6 ha rừng sản xuất gỗ lớn). Dự kiến sẽ phê duyệt diện tích còn lại trong tháng 9/2021 để các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện.

Năm nay, giống trồng rừng phòng hộ, đặc dụng là các loài cây bản địa như Lim xanh, Lát hoa, Huê mộc, Dổi ăn hạt; riêng trồng rừng sản xuất gỗ lớn tiếp tục sử dụng giống Keo lai nuôi cấy mô; các địa phương, đơn vị cơ bản đã chuẩn bị đủ giống cả về số lượng lẫn chất lượng (tự gieo ươm hoặc hợp đồng cung ứng từ các đơn vị sản xuất kinh doanh giống trong và ngoài tỉnh).
Hiện đã đến thời vụ trồng rừng, do vậy các địa phương, đơn vị cần khẩn trương thực hiện các bước theo thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt, bao gồm xử lý thực bì, đào hố và lợi dụng thời tiết thích hợp để trồng rừng đúng thời vụ. Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các địa phương, đơn vị khi tổ chức trồng rừng cần đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc quy định về lưu thông, hoạt động sản xuất kinh doanh, phòng chống thiên tai của các cơ sở trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo Quyết định số 2911/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh. Vừa đảm bảo mục tiêu trồng rừng đúng thời vụ, kịp tiến độ, vừa đảm bảo phòng, chống dịch theo quy định.
 
                                                                                      Nguyễn Thanh Lý
                                                                                        Chi cục Kiểm lâm

Các tin khác