Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Làm tốt công tác đón Đoàn thanh tra EC về vấn đề khai thác IUU

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Kể từ khi bị cảnh báo thẻ vàng từ tháng 10/2017 đến nay, EC đã có 03 lần kiểm tra Việt Nam trong công tác chống khai thác IUU, EC ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm của nước ta. Tuy nhiên, qua các lần kiểm tra, EC nhận định công tác chống khai thác IUU, tháo gỡ thẻ vàng vẫn chưa đạt yêu cầu nên vẫn gia hạn thẻ vàng. Dự kiến từ 23 -29/5/2023 Đoàn thanh tra EC sẽ kiểm tra lần thứ 4 tại các địa phương trong nước, là mốc rất quan trọng để tháo gỡ thẻ vàng.

Tại tỉnh Quảng Bình, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ động xây dựng kế hoạch và tham mưu UBND tỉnh phân công, quan triệt các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong việc đón đoàn làm việc của EC. Trước đó, UBND tỉnh cũng đã tổ chức 2 cuộc kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại huyện Quảng Trạch và TX Ba Đồn, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức 2 đợt kiểm tra tại Chi cục Thủy sản và BQL các cảng cá tỉnh nhằm sớm phát hiện và khắc phục các sai sót trước khi đón đoàn làm việc của EC.

Các cấp, ngành địa phương cũng đã vào cuộc triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác IUU, bước đầu đạt được kết quả nhất định. Nhận thức của cán bộ, ngư dân đã được nâng cao; công tác kiểm soát tàu cá đã thực hiện chặt chẽ; cấp giấy phép khai thác thủy sản theo hạn ngạch đã công bố, đối với các tàu chưa đảm bảo điều kiện (chưa thực hiện đăng ký, cấp phép khai thác thủy sản, đánh dấu tàu cá, lắp đặt máy giám sát hành trình, tàu vượt ranh giới qua vùng biển nước ngoài) đều đã lập danh sách từng trường hợp về nơi neo đậu và phối hợp với UBND cấp xã để giám sát, không cho hoạt động khi chưa khắc phục; tổ chức giám sát 100% hàng thủy sản qua cảng; thanh tra, kiểm soát và xử lý vi phạm khai thác IUU được đẩy mạnh, đặc biệt xử lý các trường hợp mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trên biển (đã xử lý 12 trường hợp 285 triệu đồng, tước quyền sử dụng bằng thuyền trưởng 03 trường hợp/03 tháng); rà soát hồ sơ, tài liệu, lưu trữ khoa học, truy xuất nhanh để chứng minh kết quả chống khai thác IUU cho Đoàn Thanh tra; ngăn chặn hiệu quả tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản trái phép (Quảng Bình không có tàu cá vi phạm khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử phạt), đây là một kết quả quan trọng trong khuyến nghị của EC để tháo gỡ thẻ vàng.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác chống khai thác IUU vẫn còn hạn chế cần khắc phục để đón Đoàn EC, như việc ghi, nộp nhật ký khai thác thuỷ sản, thông báo trước 01 giờ khi cập cảng, thực hiện thủ tục đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác thủy sản, lắp đặt, sử dụng thiết bị giám sát hành trình tàu cá chưa được một số chủ tàu, thuyền trưởng thực hiện nghiêm túc; tình trạng tàu cá vượt ranh qua vùng biển nước ngoài (Trung Quốc) và mất kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá khi hoạt động còn nhiều; việc triển khai kiểm tra, xác minh và xử lý còn chậm, gặp nhiều khó khăn...

Để chủ động đón và làm việc với Đoàn thanh tra EC hiệu quả, chu đáo, góp phần cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng của EC, Chi cục Thủy sản sẽ tập trung mọi nguồn lực, chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương để ưu tiên tập trung thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh, đặc biệt phối hợp, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cấp xã, phường, quán triệt mình là lực lượng nòng cốt trong công tác chống khai thác IUU, chịu trách nhiệm chính, sâu sát, trực tiếp, nắm vững địa bàn quản lý, tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ pháp luật, nắm chắc địa bàn để ngăn chặn kịp thời các hành vi khai thác IUU...

Công tác quản lý tàu cá được tỉnh tập trung đẩy mạnh

 

                                                                                                Lê Văn Quốc

                                                                                                Chi cục Thủy sản

Các tin khác