Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Đẩy nhanh tiến độ các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Năm 2022, toàn tỉnh có 05 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: xã Mỹ Trạch - huyện Bố Trạch; Quảng Thạch - huyện Quảng Trạch; Cao Quảng - huyện Tuyên Hóa; Yên Hóa, Tân Hóa - huyện Minh Hóa. Xã Cảnh Hóa đã được UBND tỉnh chấp thuận chuyển kế hoạch xây dựng nông thôn mới sang năm 2023.

 Xác định mục tiêu đề ra, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh đã phân công các sở, ngành phối hợp với UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Các Sở đã trực tiếp làm việc với các huyện, thị xã và các xã để nắm bắt tình hình và cùng với xã rà soát mức độ đạt được của từng tiêu chí, xây dựng kế hoạch thực hiện, phương án huy động nguồn lực. Định kỳ hàng tuần, hàng tháng, Văn phòng Điều phối tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện của các xã và tham mưu UBND tỉnh công văn đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Đến nay, hầu hết các xã đã rà soát lại theo Bộ tiêu chí mới và thực hiện các hạng mục công trình để hoàn thiện 19 tiêu chí. Ngoài xã Cao Quảng chưa rà soát theo Bộ tiêu chí mới thì 04 xã (Mỹ Trạch, Quảng Thạch, Tân Hóa, Yên Hóa) đều sụt giảm 3-5 tiêu chí/xã. Theo kết quả rà soát, xã còn ít tiêu chí chưa đạt nhất là xã Tân Hóa (còn 4 tiêu chí), xã còn nhiều tiêu chí chưa đạt nhất là xã Mỹ Trạch (còn 8 tiêu chí). Các tiêu chí còn lại đều là tiêu chí khó như Y tế, Môi trường và an toàn thực phẩm, Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn,...
Để hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra, trong thời gian tới, các địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tiễn, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; chủ động, sáng tạo đổi mới phương pháp thực hiện, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy nội lực từ sức dân trong xây dựng NTM; phối hợp chặt chẽ với sở, ngành được phân công chỉ đạo hoặc các sở, ngành được phân công phụ trách tiêu chí để triển khai theo đúng kế hoạch đề ra; báo cáo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã các khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ. Đồng thời tập trung đôn đốc nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, sớm hoàn thành trước mùa mưa bão. Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện tất cả các tiêu chí, chuẩn bị các hồ sơ thủ tục đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới để trình UBND huyện thẩm tra ngay khi đủ điều kiện.


Phạm Thị Hiền
VP Điều phối NTM tỉnh

Các tin khác