Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 08 - 12/01

Xem với cỡ chữ : A- A A+

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày 08/01

Sáng

- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Hiệp: 8h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 tại Trung tâm KN-KN.

- Anh Nam: 8h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 tại Chi cục Thủy lợi.

Chiều

Lãnh đạo Sở giao ban công tác tháng 12, triển khai nhiệm vụ tháng 01/2024.

 Thứ 3

Ngày 09/01

Sáng

- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Lợi: 8h Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Triển khai công tác y tế năm 2024” tại UBND tỉnh.

- Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Chiều

- Anh Minh: 14h Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 (phòng KH-TC cùng dự).

- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Hiệp: 14h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 tại BQL Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong.

- Anh Nam: 14h30 Đi kiểm tra hiện trường công trình Xử lý khẩn cấp khắc phục đê bao Thượng Mỹ Trung.

 Thứ 4

Ngày 10/01

Sáng

- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Lợi, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

- Anh Hiệp: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 tại Hội Làm vườn tỉnh.

Chiều

- Anh Minh: 14h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 tại Trung tâm Quy hoạch thiết kế NLTS.

- Anh Hiệp: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 tại Ban quản lý Rừng phòng hộ Đồng Hới và ven biển tỉnh.

Thứ 5

Ngày 11/01

Sáng

- Anh Minh: Đi kiểm tra sản xuất vụ Đông Xuân 2023 - 2024.

- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều

- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.

Thứ 6

Ngày 12/01

Sáng

Lãnh đạo Sở họp phân bổ kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn năm 2024 (phòng KH-TC, KHCNMT&HTQT, QLCL NLSTS cùng dự).

Chiều

- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Lợi: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 tại Trung tâm Giống thủy sản.

- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Nam: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 tại Trung tâm Nước sạch và VSMTNT

Các tin khác