Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Công tác triển khai thu nộp Quỹ phòng chống thiên tai

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Quỹ Phòng chống thiên tai được thành lập và quản lý theo trên cơ sở quy định tại Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ.

Quỹ phòng chống thiên tai được sử dung để: cứu trợ, hỗ trợ các hoạt động ứng phó thiên tai khẩn cấp khi vượt quá khả năng ứng phó của địa phương; trong đó ưu tiên cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu cầu cấp thiết khác cho đối tượng bị thiệt hại do thiên tai, hỗ trợ tu sửa nhà ở, cơ sở y tế, trường học và xử lý vệ sinh môi trường vùng thiên tai. Hỗ trợ các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai cho các địa phương chịu thiệt hại bởi thiên tai vượt quá khả năng khắc phục của địa phương; hỗ trợ, trợ cấp đột xuất cho các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị thiệt hại do thiên tai và người bị tai nạn, thiệt hại khi tham gia phòng, chống thiên tai. Hỗ trợ cho các dự án khẩn cấp phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dự án điều tra cơ bản và các hoạt động phòng, chống thiên tai liên tỉnh, liên vùng, liên ngành. Hỗ trợ công tác cảnh báo, theo dõi, giám sát, truyền tin thiên tai. Hỗ trợ các hoạt động thông tin, truyền thông, đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức phòng, chống thiên tai cho người dân; tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ và trao đổi, học tập kinh nghiệm về nghiệp vụ quản lý giữa các Quỹ cấp tỉnh.

          Hiện nay việc thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai đang được các cấp, ngành triển khai thực hiện, dự kiến việc thu nộp hoàn thành trước 31/7/2023; tổng thu dự kiến toàn tỉnh năm 2023 khoảng 4 tỷ đồng.

          Quỹ phòng, chống thiên tai có ý nghĩa rất nhân văn, thể hiện cao sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với người dân, nhất là người dân sống trong vùng luôn bị ảnh hưởng thiên tai như tỉnh nhà. Việc thu quỹ phòng chống thiên tai là rất cần thiết để huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ công tác phòng chống thiên tai, góp phần giảm bớt ngân sách nhà nước, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng tác động rõ rệt. Để việc thu Quỹ Phòng chống thiên tai đạt kết quả cao cần sự chung tay của các nhà hảo tâm; trách nhiệm của các sở, ban, ngành, các đơn vị kinh tế, các địa phương. Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện việc thu, nộp quỹ theo quy định của Nhà nước.

                                                                                                                   Lê Thanh Phong

Chi cục Thủy lợi

Các tin khác