Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước cục bộ, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh năm 2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo năm 2024, hiện tượng El Nino có khả năng còn duy trì đến hết mùa xuân năm 2024 với xác suất khoảng trên 90%, sau đó có xu hướng chuyển dần sang trạng thái trung tính vào những tháng mùa hè với xác suất khoảng 60 - 70%. 

Để chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước cục bộ, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh năm 2024, UBND tỉnh vừa có Công văn số 145/UBND-KT yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức theo dõi diễn biến nguồn nước, chất lượng nước và nguy cơ thiếu nước, xâm nhập mặn, kịp thời thông tin cho các địa phương, đơn vị chủ động ứng phó.

Cùng với đó, Sở chỉ đạo các địa phương, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi kiểm tra, rà soát nguồn nước hồ chứa thủy lợi, xác định diện tưới đảm bảo ăn chắc vụ Đông - Xuân có tính đến vụ Hè - Thu của từng công trình thủy lợi, xứ đồng, xây dựng phương án chuyển đổi cây trồng; triển khai công tác phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phù hợp với diễn biến thực tế tại từng vùng, khu vực; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tích, trữ nước chống hạn, công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng kịp thời, hiệu quả; thực hiện kế hoạch đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn, thường xuyên rà soát nguồn cấp nước để có giải pháp ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước.  

Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan chỉ đạo các Nhà máy nước rà soát hệ thống cấp nước, có phương án đảm bảo an toàn cho sinh hoạt và sản xuất; chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch đô thị đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục; tổ chức rà soát, điều chỉnh bổ sung phương án cấp nước, giải pháp dự phòng nguồn nước ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước; tham mưu UBND tỉnh kinh phí triển khai thực hiện giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư, sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi, cấp nước tập trung…

UBND các huyện, thành phố, thị xã theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và trên cơ sở tình hình nguồn nước, điều kiện thực tế của địa phương để chủ động tích nước, đảm bảo an toàn đập cho các hồ chứa thủy lợi do địa phương quản lý; cân đối các nguồn nước tưới hiện có để xây dựng quy trình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước ngay từ vụ Đông Xuân, giảm thất thoát, lãng phí nước nhằm đảm bảo nước phục sản xuất và dân sinh cho cả năm 2024; có kế hoạch đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân; khi xảy ra nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, chủ động thực hiện các biện pháp cấp nước kịp thời, không để ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân do thiếu nước…

Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Bình

Các tin khác