Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 22 - 27/01

Xem với cỡ chữ : A- A A+

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày 22/01

Sáng

- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Lợi, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

- Anh Hiệp: 8h Dự Hội nghị người lao động năm 2024 tại Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình.

Chiều

- Anh Minh: Họp Thường trực Tỉnh ủy.

- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.

 Thứ 3

Ngày 23/01

Sáng

- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Lợi, Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Chiều

- Anh Minh: 14h Họp về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 tại UBND tỉnh.

- Anh Nam: 14h Họp bàn giải quyết nội dung đề xuất hỗ trợ khác khi nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng công trình: Hệ thống cung cấp nước ngọt phục vụ Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I tại Sở TN&MT.

 Thứ 4

Ngày 24/01

Sáng

- Anh Minh, Anh Lợi: Họp Ban chỉ đạo IUU tại UBND tỉnh.

- Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều

- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Lợi: 14h Họp các ngành thống nhất nội dung trình UBND tỉnh phân công thực hiện NQ hỗ trợ hỗ cước thuê bao dịch vụ giám sát hành trình tàu cá.

Thứ 5

Ngày 25/01

Sáng

- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Lợi: Họp tư vấn điều chỉnh Dự án Phục hồi, tái tạo HSTTS và NLTS.

- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Nam: Đi kiểm tra công trình đê điều (Chi cục Thủy lợi cùng đi).

Chiều

- Anh Minh: Dự Tổng kết Dự án FMCR Quảng Bình.

- Anh Lợi, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Hiệp: Họp BCĐ Chuyển đổi số tỉnh và Sơ kết 02 năm Tổ công tác triển khai Đề án 06 tại UBND tỉnh.

Thứ 6

Ngày 26/01

Sáng

- Anh Minh: Đi thăm các Trạm bảo vệ rừng cùng đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cả ngày.

- Anh Lợi, Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều

- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.

- Anh Hiệp: 14h Họp Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Thứ 7

Ngày 27/01

- Anh Minh: Đi kiểm tra sản xuất.

Các tin khác