Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 06- 10/5

Xem với cỡ chữ : A- A A+

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày 06/5

Sáng

- Anh Tuấn: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Hiệp: 8h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Quảng Hòa.

- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều

- Anh Lợi: 14h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND phường Đức Ninh Đông.

- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.

 Thứ 3

Ngày 07/5

Sáng

- Anh Tuấn: 8h30 Dự Hội nghị thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 04/2024 tại UBND tỉnh.

- Anh Lợi: 8h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND thị trấn Kiến Giang.

- Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Chiều

Lãnh đạo Sở hội ý công tác.

 Thứ 4

Ngày 08/5

Sáng

- Anh Tuấn, Anh Lợi: 8h Họp bàn các giải pháp chống khai thác IUU chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 5 tại Phòng họp Sở (Chi cục Thủy sản tham mưu).

- Anh Hiệp: 7h30 Dự tọa đàm về phòng chống cháy rừng tại Đài PT-TH QB.

- Anh Nam: 8h Dự Hội nghị trực tuyến về xây dựng Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và Nghị định quy định về giá đất tại UBND tỉnh.

Chiều

- Anh Tuấn: 14h Dự Hội nghị trực tuyến BCĐ Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải tại UBND tỉnh.

- Anh Lợi, Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Nam: Đi kiểm tra sản xuất.

Thứ 5

Ngày 09/5

Sáng

- Anh Tuấn: Đi kiểm tra cơ sở.

- Anh Lợi: Đi kiểm tra IUU cùng đ/c Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh.

- Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Chiều

- Anh Tuấn: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Hiệp: Họp Hội đồng xét tuyển chọn đề tài tại Sở KH&CN.

- Anh Nam: 14h Làm việc với Sở Du lịch cùng đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thứ 6

Ngày 10/5

Sáng

- Anh Tuấn: Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị.

- Anh Lợi, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

- Anh Hiệp: Dự Hội thảo khởi động Dự án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đồng bào Bru Vân kiều.

Chiều

- Anh Tuấn:  14h Dự Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp Quý II/2024 tại UBND tỉnh.

- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.

Các tin khác