Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Lịch là việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 25 - 30/3

Xem với cỡ chữ : A- A A+

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày 25/3

Sáng

- Anh Lợi: Họp thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Phục hồi, tái tạo HSTTS và NLTS.

- Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều

- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.

 Thứ 3

Ngày 26/3

Sáng

- Anh Lợi, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều

- Anh Lợi: 14h Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Anh Nam: 16h Họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh.

 Thứ 4

Ngày 27/3

Sáng

- Anh Lợi: Họp chuẩn bị Lễ thả cá Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Ngành Thủy sản.

- Anh Hiệp: Dự Hội thảo Đề tài nghiên cứu xây dựng bộ công cụ giám sát và kiểm kê phát thải khí nhà kính (phòng KHCNMT&HTQT, phòng KH-TC chuẩn bị nội dung và cùng dự).

- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều

- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Hiệp: 14h Họp thông qua dự thảo Báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh.

Thứ 5

Ngày 28/3

Sáng

- Anh Lợi, Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều

- Anh Lợi, Anh Hiệp: 14h Dự Đại hội thành lập Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh tại Khách sạn Biển Vàng.

Thứ 6

Ngày 29/3

Sáng

- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Hiệp: Đi kiểm tra công tác phòng chống bệnh dại (Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi)

- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều

- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.

- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan. 

Các tin khác