Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024 vào ngày 15/02/2024 (tức ngày mùng 06 tháng Giêng năm Giáp Thìn)

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, trong năm qua, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương và Nhân dân trong tỉnh đã hưởng ứng, tham gia tích cực phong trào trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phát huy vai trò phòng hộ của rừng, cải thiện môi trường, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo quốc phòng - an ninh. 

Để chủ động, tích cực chuẩn bị tổ chức tốt phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Giáp Thìn và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng năm 2024, UBND tỉnh đã có Công văn số 142/UBND-KT yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên các cấp, ngành và Nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng; nâng cao nhận thức của tầng lớp Nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, thực hiện quy định của pháp luật về lâm nghiệp, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp; mở rộng diện tích trồng rừng gỗ lớn gắn với Chứng chỉ rừng trồng; phát triển dịch vụ môi trường rừng, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khai thác lợi thế, giá trị về tài nguyên thiên nhiên, gắn với văn hóa, lịch sử và tri thức bản địa của cộng đồng địa phương; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, nhất là chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên; quản lý, bảo vệ rừng trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn; tăng cường kiểm tra, truy quét “đầu nậu” mua bán, vận chuyển, tàng trữ gỗ, động vật rừng (đặc biệt là các loài động vật nguy cấp, quý hiếm), các loại lâm sản trái pháp luật và xử lý nghiêm theo quy định…

UBND tỉnh cũng nêu rõ, toàn tỉnh lấy ngày 15/02/2024 (tức ngày mùng 06 tháng Giêng năm Giáp Thìn) là ngày tổ chức phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024 và tiếp tục duy trì phong trào trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng liên tục trong năm; đồng thời quan tâm trồng cây xanh trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, trồng mới rừng sản xuất, trồng cây xanh phân tán ở cả khu vực đô thị và nông thôn, tạo môi trường cảnh quan, góp phần xây dựng nông thôn mới xanh, sạch, đẹp. 

Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Bình

Các tin khác