Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Sử dụng biện pháp giảm chi phí đầu vào trong sản xuất lúa

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Thời gian qua, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan; thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường; đặc biệt là chi phí đầu vào tăng do giá vật tư, nhất là giá phân bón, trong khi giá nông sản chỉ tăng nhẹ. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, tránh tình trạng bỏ ruộng hoang vụ Hè thu 2022, các địa phương, đơn vị và bà con thực hiện các biện pháp để giảm chi phí đầu vào trong sản xuất lúa như:

 Sử dụng các giống có thời gian sinh trưởng ngắn và cực ngắn ngày để rút ngắn thời gian sản xuất trên ruộng, giảm rủi ro do thời tiết bất lợi. Cơ cấu các giống có chất lượng cao, phù hợp với thị trường, dễ tiêu thụ. Lượng giống gieo phù hợp với từng chân đất và trình độ thâm canh. Đối với đất tốt nên sử dụng lượng giống từ 3-3,5kg/sào, đối với các chân đất còn lại tùy theo tình hình thực tế để sử dụng lượng giống cho phù hợp nhưng không quá 5kg/sào.
Tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ thay thế phân bón vô cơ, tận dụng hiệu quả nguồn phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón hữu cơ; đối với phân vô cơ cần bón cân đối, hợp lý theo nhu cầu của cây lúa ở từng giai đoạn, tuyệt đối không bón thừa đạm; nên sử dụng những loại phân bón chuyên dùng cho lúa có bổ sung các nguyên tố dinh dưỡng trung vi lượng; áp dụng phương pháp bón phân chôn vùi, hạn chế bị bốc hơi, rửa trôi, phát huy tối đa hiệu quả của phân bón.
Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, thực hiện tốt công tác điều tra phát hiện, dự tính, dự báo, kiểm soát dịch hại chặt chẽ. Hạn chế tối đa phun thuốc bảo vệ thực vật giai đoạn 25-30 ngày sau sạ để bảo vệ thiên địch. Chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh đến ngưỡng gây hại kinh tế.
Thực hiện phương án tưới tiết kiệm, áp dụng quy trình tưới khô ướt xen kẽ tăng sức chống chịu của cây. Rà soát các diện tích đất lúa không chủ động được nguồn nước, sản xuất kém hiệu quả để chuyển đổi sang các loại cây trồng có hiệu quả cao hơn.
Đẩy mạnh cơ giới hóa, áp dụng đồng bộ các quy trình canh tác tiên tiến như “3 giảm, 3 tăng”, quy trình SRI…


Như Hồng
Chi cục Trồng trọt và BVTV

Các tin khác