Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa bão năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Thực hiện Công văn số 1202/UBND-KT ngày 06/7/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa bão năm 2022. Để hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ xảy ra sự cố môi trường, ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh trong và sau mưabão, lũ lụt; Sở Nông nghiệp và PTNT có công văn gửi các đơn vị trực thuộc yêu cầu thực hiện một số nội dung:

 Thường xuyên cập nhật, theo dõi thông tin dự báo về các hiện tượng thời tiết bất thường để chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa có hiệu quả liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, nhiệm vụ của đơn vị. Bố trí lực lượng để theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến môi trường trước, trong và sau mỗi đợt bão, mưa lũ, không để xảy ra sự cố môi trường tại các đơn vị, cơ sở tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm cao, cụ thể như: cơ sở nuôi trồng, chế biến thủy sản, trang trại chăn nuôi gia súc tập trung, thủy điện, hồ, đập....đặc biệt là các cơ sở sản xuất có các công trình hồ chứa chất thải, nước thải phải thường xuyên kiểm tra đảm bảo an toàn.
Chi cục Thủy lợi cần thực hiện việc điều tra, thống kê, đánh giá các khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường tại các lưu vực sông, hồ, đập chứa, các công trình thủy lợi,... để chủ động tiến hành cải tạo, gia cố; chủ động tham mưu, phối hợp cùng với các địa phương tiến hành kiểm tra, tổng hợp, lập phương án ứng phó, xử lý các điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở cao.
Chi cục Chăn nuôi và Thú y hướng dẫn các địa phương, cơ sở chăn nuôi xử lý, tiêu hủy gia súc, gia cầm, động vật chết do bão, lũ lụt đảm bảo đúng quy định về phòng chống dịch bệnh và các quy định liên quan.
Chi cục Thủy sản tổ chức điều tra, thống kê, đánh giá các khu vực nuôi trồng thủy, hản sản có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường; hướng dẫn các địa phương, cơ sở nuôi trồng thủy sản thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo môi trường, nhất là vấn đề xử lý nước thải trong các khu vực nuôi trồng thủy hải sản.

Tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa bão 2022


TH

 

Các tin khác