Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Tăng cường công tác phòng trừ dịch hại trên cây trồng năm 2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Năm 2023, tình hình dịch hại trên cây lúa và một số cây trồng khác giảm so với các năm trước. Tuy nhiên, các đối tượng như chuột, bệnh đạo ôn, rầy nâu, rầy lưng trắng... vẫn phát sinh gây hại trên diện rộng; bệnh khảm lá sắn gây hại nặng trên 30% diện tích trồng sắn của tỉnh đã làm ảnh hưởng lớn đến năng suất, sản lượng cây trồng.

Để chủ động phòng trừ dịch hại trên các loại cây trồng, bảo vệ an toàn cho sản xuất, đảm bảo năng suất, sản lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2024, các địa phương, ban ngành cần chủ động triển khai công tác phòng trừ dịch hại cây trồng trên địa bàn có hiệu quả, đảm bảo an toàn mùa màng.

Chi cục Bảo vệ thực vật xây dựng phương án phòng trừ các đối tượng dịch hại trên cây trồng để các ban ngành và địa phương chủ động phối hợp triển khai công tác bảo vệ thực vật có hiệu quả; điều tra dự tính, dự báo tại một số vùng trọng điểm và phối hợp với cơ sở điều tra phát hiện dịch hại cây trồng để kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo xử lý. Đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về việc kinh doanh, buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại những thời điểm dịch hại phát sinh gây hại nặng, khuyến cáo sử dụng các loại thuốc đặc hiệu để phòng trừ.

Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các địa phương thực hiện tốt công tác điều tra phát hiện dịch hại trên địa bàn, thông báo, hướng dẫn và tổ chức phòng trừ dịch hại; đồng thời có chính sách hỗ trợ kinh phí phòng trừ khi dịch hại xảy ra trên diện rộng.

                                                                                      Ngọc Lan

Các tin khác