Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Tỉnh Quảng Bình nhận hơn 82 tỷ đồng từ chi trả giảm phát thải nhà kính

Xem với cỡ chữ : A- A A+

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định về việc phê duyệt đối tượng hưởng lợi từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ tại tỉnh Quảng Bình (ERPA) của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

Theo đó, đối tượng được chi trả giảm phát thải khí nhà kính có trên 10.700 chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng; 16 chủ rừng là tổ chức; 71 UBND cấp xã và 9 tổ chức khác được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng. Tổng kinh phí chi trả trong năm 2023 là trên 82,4 tỷ đồng, trong đó kinh phí tạm trích lại cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh 2,4 tỷ đồng và kinh phí tạm chi trả cho các đối tượng hưởng lợi là trên 80 tỷ đồng. Diện tích được chi trả là 469.317ha rừng tự nhiên, bình quân số tiền chi trả trên đơn vị diện tích là khoảng 170.000 đồng/ha.

Được biết, trong giai đoạn 2023-2025, tỉnh Quảng Bình sẽ chuyển nhượng hơn 2,4 triệu tấn CO2 và được phân bổ khoảng 235 tỷ đồng. Nội dung chi trả bao gồm, hỗ trợ các hoạt động lâm nghiệp để giảm phát thải khí nhà kính; hoạt động đóng góp trực tiếp cho giảm phát thải khí nhà kính (bảo vệ rừng tự nhiên, khoán bảo vệ rừng tự nhiên, các biện pháp lâm sinh); hoạt động hỗ trợ phát triển sinh kế; công tác quản lý.

Tỉnh Quảng Bình hiện có trên 590.000ha rừng, trong đó có trên 469.000ha rừng tự nhiên và trên 120.000 ha rừng trồng; tỷ lệ che phủ rừng đứng thứ hai cả nước với 68,7%, trữ lượng và chất lượng rừng khá cao. Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch chi trả nguồn thu từ thỏa thuận giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ tại Quảng Bình trong các năm tiếp theo bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả và đúng quy định; đồng thời chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các đơn vị chủ rừng thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Ngoài các diện tích rừng tự nhiên được chi trả, cần đánh giá diện tích hợp lệ và ước tính tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính từ việc thực hiện các hoạt động trồng rừng mới cũng như hoạt động chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn, trồng và phục hồi rừng ngập mặn trên địa bàn tỉnh...

Tỉnh Quảng Bình có độ che phủ rừng cao (68,7%) thuận lợi trong việc tạo tín chỉ carbon

                                                                                                Ngọc Lan

Các tin khác