Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Các xã quyết tâm về đích nông thôn mới năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Năm 2023, toàn tỉnh có 9 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đến nay, tranh thủ mọi nguồn lực, các xã đang tích cực, quyết tâm về đích NTM đúng với kế hoạch đề ra.

Ngay từ đầu năm, tranh thủ mọi nguồn lực từ tỉnh và huyện, cùng với việc phát động phong trào xã hội hóa trong xây dựng NTM đến tận các thôn xóm, xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy đang gấp rút hoàn thành các tiêu chí NTM. Bí thư Đảng ủy xã Ngư Thủy Bắc Trần Thị Ngọc Trâm cho biết, cuối năm 2022, qua đánh giá ban đầu, địa phương đã đạt 14/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, 5 tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin tuyên truyền, hộ nghèo đa chiều, môi trường và an tòa thực phẩm.

Để thực hiện các tiêu chí chưa đạt, địa phương đã đưa ra những giải pháp cụ thể cho từng tiêu chí, đặc biệt tập trung vào thực hiện các tiêu chí khó như: tiêu chí nghèo đa chiều, môi trường và an toàn thực phẩm để phấn đấu về đích NTM theo đúng lộ trình và kế hoạch đề ra trong năm 2023.

Chương trình NTM tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện. Đã tham mưu UBND tỉnh, BCĐ tỉnh rà soát các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2023 và giai đoạn 2021-2025. Hiện, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành nhiều tiêu chí quan trọng, tạo tiền đề cho việc hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM. Các xã đăng ký đạt nông thôn mới trong năm 2023 đều có quyết tâm cao. Công tác tuyên truyền, vận động tiếp tục được các sở, ban ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện.

Đến nay, toàn tỉnh có 2.035 tiêu chí đạt chuẩn sau khi rà soát, bình quân 15,9 tiêu chí/xã. Có 88 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 68,8% tổng số xã; có 02 đơn vị cấp huyện có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (TP. Đồng Hới và TX. Ba Đồn).

Năm 2023 có 9 xã đăng ký đạt chuẩn NTM, 12 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao, 01 xã NTM kiểu mẫu.

Đối với 12 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao bình quân đạt 13,7 tiêu chí/xã. Đối với 01 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao (Bảo Ninh) hiện đang tích cực triển khai các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, đồng thời rà soát các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM từ nay cho đến hết năm 2023, gồm: Tân Hóa, Yên Hóa (huyện Minh Hóa), Quảng Tiến, Cảnh Hóa (huyện Quảng Trạch), Thạch Hóa, Sơn Hóa (huyện Tuyên Hóa), Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy), Xuân Trạch (huyện Bố Trạch) đang phấn đấu đạt chuẩn NTM.

Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao là: Xuân Thủy, Phong Thủy, Mai Thủy (huyện Lệ Thủy), Lương Ninh, Võ Ninh (huyện Quảng Ninh), Bảo Ninh, Đức Ninh, Lộc Ninh (thành phố Đồng Hới), Bắc Trạch (huyện Bố Trạch), Quảng Tân (thị xã Ba Đồn), Châu Hóa, Mai Hóa (huyện Tuyên Hóa).

Qua rà soát, đối với 09 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới bình quân đạt 14,1 tiêu chí/xã (thấp hơn bình quân chung toàn tỉnh 1,8 tiêu chí/xã), hiện nay các xã đang tích cực triển khai các tiêu chí chưa đạt, xây dựng kế hoạch củng cố, giữ vững các tiêu chí đã đạt và thi công các công trình đã được phê duyệt chủ trương đầu tư.

                                                                                                          Phạm Hiền

                                                                                  VP ĐP Nông thôn mới tính

Các tin khác