Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Hỗ trợ phát triển chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chăn nuôi hữu cơ là một phần của nông nghiệp hữu cơ. Đây được xem là hướng đi mới đang được quan tâm hiện nay. Các yêu cầu về chăn nuôi hữu cơ được quy định tại Tiêu chuẩn TCVN 11041-3:2017 Nông nghiệp hữu cơ, tuy nhiên, trong điều kiện hiện tại, các cơ sở chăn nuôi ở tỉnh ta khó có thể đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn này, đặc biệt là chưa thể đáp ứng yêu cầu về thức ăn hữu cơ nên trước mắt cần phát triển chăn nuôi theo hướng hữu cơ, từng bước tiếp cận và tiến tới phát triển chăn nuôi hữu cơ trong thời gian tới.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT, trên cơ sở kết quả xây dựng mô hình liên kết chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ tại 02 huyện Tuyên Hóa và Lệ Thủy năm 2021, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện hỗ trợ nuôi lợn theo hướng hữu cơ năm 2022 từ nguồn chính sách hỗ trợ của tỉnh. Mục tiêu là hỗ trợ phát triển chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ nhằm khuyến khích người chăn nuôi tiếp cận dần với chăn nuôi hữu cơ, tạo ra sản phẩm chất lượng, an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, góp phần thúc đẩy phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái.

          Ngay từ đầu năm, Chi cục đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế các huyện, thành phố, thị xã thông báo rộng rãi chính sách hỗ trợ của tỉnh đến tận các địa phương cơ sở để người chăn nuôi biết, đăng ký nhu cầu; tiến hành thẩm định, chọn các cơ sở chăn nuôi có khả năng tiếp cận các tiến bộ kỹ thuật, có kinh nghiệm, sẵn sàng đầu tư để chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ. Để có cơ sở triển khai thực hiện hỗ trợ và đánh giá kết quả, Chi cục Chăn nuôi và Thú y ban hành hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi về kỹ thuật thực hiện chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ trong suốt quá trình nuôi.

          Kết quả trong năm 2022, Chi cục đã thực hiện hỗ trợ 15 cơ sở chăn nuôi lợn thịt theo hướng hữu cơ với tổng số 770 con/kế hoạch hỗ trợ 765 con tại 06 huyện, TP, TX (Lệ Thủy: 100 con/02 cơ sở, Quảng Ninh: 260 con/03 cơ sở; Đồng Hới: 100 con/02 cơ sở; Bố trạch: 50 con/01 cơ sở, Ba Đồn: 90 con/02 cơ sở, Tuyên Hóa: 170 con/05 cơ sở). Quy mô 20-115 con/cơ sở. Thời gian nuôi bình quân 120 ngày.

          Kết quả các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật đạt và vượt so với yêu cầu đề ra, trong đó, tỉ lệ nuôi sống đạt 98,7% (yêu cầu > 90%); trọng lượng xuất chuồng bình quân 109,4 kg/con (yêu cầu > 100kg/con); tiêu tốn thức ăn bình quân 2,44 kg thức ăn/kg tăng trọng (yêu cầu 2,5 kg). Nhìn chung, đàn lợn khỏe mạnh, sinh trưởng và phát triển tốt, ít bị bệnh, sử dụng các loại kháng sinh để điều trị rất hạn chế. Tuy nhiên, một số cơ sở chưa chủ động được nguồn nguyên liệu làm đệm lót nên gặp một số khó khăn trong quá trình thực hiện.

          Chăn nuôi lợn nuôi theo hướng hữu cơ không sử dụng chất kích thích tăng trưởng, chất cấm trong chăn nuôi, giảm nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh nên cung cấp nguồn thịt an toàn, chất lượng và được nhiều người tiêu dùng đánh giá có chất lượng thơm ngon. Nuôi lợn theo hướng hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi cao hơn cách nuôi trước đây nhờ tiết kiệm được khoảng 20-25% chi phí thức ăn (thức ăn chủ yếu được phối trộn từ các nguyên liệu sẵn có ở địa phương nên giá thành thấp hơn), giá bán lợn hơi cao hơn hoặc bằng giá thị trường. Ước tính lợi nhuận bình quân từ 01 con lợn nuôi theo hướng hữu cơ (chưa tính chi phí công và khấu hao chuồng trại) cao hơn nuôi cách nuôi trước đây khoảng 1 triệu đồng/con). Ngoài ra, nuôi lợn theo hướng hữu cơ cung cấp nguồn phân bón chất lượng cho cây trồng. Về môi trường, xã hội, nuôi lợn theo hướng hữu cơ xử lý tốt chất thải, hạn chế mùi hôi, không phải dội chuồng nên không có nước thải ra môi trường nên môi trường không bị ô nhiễm, nhờ đó bảo vệ sức khỏe người chăn nuôi và cộng đồng dân cư xung quanh.

          Từ các kết quả trên cho thấy, việc hỗ trợ chăn nuôi lợn thịt theo hướng hữu cơ năm 2022 triển khai đã đảm bảo tiến độ, kết quả các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đạt và vượt so với yêu cầu đề ra. Chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ đã sử dụng, tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa phương, cung cấp sản phẩm thịt lợn an toàn, chất lượng, thơm ngon cho người tiêu dùng; đặc biệt đã xử lý tốt chất thải thành nguồn phân bón chất lượng tốt cho cây trồng; hạn chế sự phát sinh, lây lan dịch bệnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho người chăn nuôi, bảo vệ môi trường sinh thái và góp phần phát triển chăn nuôi bền vững.

          Để phát triển chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ, từng bước hướng tới phát triển chăn nuôi hữu cơ trên địa bàn tỉnh ta trong thời gian tới cần tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ, sự quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn, chính sách hỗ trợ, khuyến khích của các địa phương, đơn vị liên quan; đặc biệt là sự sẵn sàng đầu tư, hợp tác, liên kết, xây dựng chuỗi giá trị từ chăn nuôi đến giết mổ, tiêu thụ sản phẩm của các tổ chức, cá nhân.

Mô hình hỗ trợ chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ tại TP Đồng Hới

 

                                                                                                Đặng Thị Huế

                                                                                      Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Các tin khác