Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Cấp con giống và thức ăn cho các mô hình sinh kế tại xã Kim Thủy, Lâm Thủy

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Với mục tiêu phát triển sinh kế lâu dài nhằm nâng cao đời sống cho bà con vùng đồng bào khó khăn, năm 2023, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư thực hiện một số mô hình sinh kế như chăn nuôi lợn bản sinh sản, chăn nuôi dê sinh sản tại xã Kim Thủy và Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy.

Sau khi tổ chức chọn hộ, tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn công tác chuẩn bị chuồng nuôi, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư đã tiến hành cấp con giống và thức ăn chăn nuôi cho 3 hộ thực hiện mô hình chăn nuôi lợn bản sinh sản số lượng 5 con/hộ tại xã Kim Thủy và Đồn Biên phòng Làng Ho với số lượng 10 con. Lợn giống được cấp phát là giống lợn bản có trọng lượng trung bình 10kg/con, mạnh khỏe và được tiêm phòng đầy đủ. Trung tâm cũng đã cấp phát thức ăn chăn nuôi cho các điểm thực hiện mô hình.

Tại xã Lâm Thủy, Trung tâm cấp giống dê cho mô hình nuôi dê sinh sản cho 2 hộ với số lượng 9 con/hộ (1 con đực và 8 con cái). Con giống được cấp đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của mô hình. Sau khi cấp con giống, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư đã hướng dẫn bà con cách chăm sóc, phòng bệnh cho con giống thời kì mới nhập chuồng.        

     

Cấp giống lợn bản cho các hộ thực hiện mô hình ở xã Kim Thủy

Cấp thức ăn chăn nuôi cho mô hình chăn nuôi lợn sinh sản

Cấp giống dê cho hộ thực hiện mô hình ở xã Lâm Thủy

 

                                                                                           Ngọc Lan

Các tin khác