Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Sáng 18-6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số trong lĩnh vực NN-PTNT.

 
Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ TT-TT và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. 
Các đại biểu tham gia hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Các đại biểu tham gia hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
 
Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đại diện lãnh đạo Sở TT-TT, Sở NN-PTNT và các chi cục thuộc sở.
 
Thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực NN-PTNT, Bộ NN-PTNT đã xây dựng trục liên thông văn bản nội bộ của bộ, thực hiện kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử với các đơn vị trực thuộc bộ. Bộ đã phối hợp với Bộ TT-TT triển khai thiết lập, vận hành và kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP). Hiện nay, Bộ NN-PTNT có 113 loại cơ sở dữ liệu (CSDL) và 32 phần mềm chuyên ngành phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu, sản xuất, công việc chuyên môn trong các lĩnh vực: nông nghiệp, thủy lợi, lâm nghiệp, thủy sản… Nhiều CSDL đã được Bộ NN-PTNT triển khai nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành chung như: Phần mềm CSDL thống kê, CSDL giám sát đánh giá phục vụ công tác quản lý ngành, CSDL quản lý các dự án đầu tư, hệ thống phần mềm thư viện điện tử, CSDL thông tin thị trường…
 
Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ NN-PTNT đã bảo đảm gửi, nhận văn bản điện tử tới 4 cấp chính quyền. Bộ đã thực hiện chuẩn hóa, công khai đầy đủ tất cả các thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và thường xuyên rà soát, cập nhật thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung bảo đảm đúng quy định. Đến nay, Bộ NN-PTNT có 241 thủ tục hành chính được đồng bộ, công khai đầy đủ trên cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://csdl.dichvucong.gov.vn.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra những đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực NN-PTNT.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đề nghị các ngành, địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp; đề xuất các giải giáp chuyển đổi số; tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng các mô hình nông nghiệp thông minh, công nghệ mới trong sản xuất, chế biến, trong quản lý vùng chuyên canh, truy xuất nguồn gốc, liên kết chuỗi…; nghiên cứu, hợp tác để làm chủ, ứng dụng hiệu quả các công nghệ.
 
Thời gian tới, Bộ NN-PTNT sẽ có kế hoạch cụ thể để thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong nông nghiệp nhằm tạo dựng môi trường, hệ sinh thái số nông nghiệp làm nền móng, thúc đẩy chuyển đổi từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”; phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao theo hướng chú trọng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác, tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế…
 
Nguồn: Website Báo Quảng Bình

Các tin khác