Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Hiện nay, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã có vắc xin tiêm phòng nhưng do tâm lý e ngại nên người dân chưa tiêm phòng cho đàn lợn; công tác quản lý vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn tại một số địa phương chưa chặt chẽ…Vì vậy, nguy cơ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục phát sinh và lây lan ra các địa phương trong thời gian tới là rất lớn.

Để chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nhằm kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 2349/KH-UBND ngày 16/11/2023 về phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2024; Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 19/01/2024 về tổ chức tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2024; Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 19/6/2024 về tập trung triển hai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng một số nội dung sau:

1. UBND các huyện, thành phố, thị xã

* Đối với địa phương đang xảy ra dịch:

- Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để khống chế dịch trong diện hẹp, hạn chế dịch bệnh dây dưa, kéo dài; tổ chức công bố dịch, công bố hết dịch bệnh theo quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y.

- Chỉ đạo các đơn vị, ban ngành liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn UBND cấp xã triển khai các biện pháp chống dịch; báo cáo kịp thời, đầy đủ tình hình dịch bệnh động vật tại địa phương về Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

- Chỉ đạo UBND cấp xã:

+ Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý triệt để ổ dịch. Trường hợp hộ chăn nuôi bị dịch bệnh DTLCP có lợn khỏe mạnh, cần hướng dẫn cách ly, tổ chức ký cam kết, tiếp tục theo dõi đàn lợn cho đến khi địa phương công bố hết dịch theo quy định.

 + Căn cứ tình hình thực tế của địa phương thành lập chốt kiểm soát dịch bệnh hoặc tổ phản ứng nhanh, trong đó có lực lượng thú y, môi trường, công an xã, trưởng thôn/tổ dân phố nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm trường hợp bán chạy lợn ốm, lợn chết hoặc vứt xác lợn ra ngoài môi trường làm lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

+ Tổ chức thống kê số lượng gia súc bị thiệt hại do dịch bệnh, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ và đề xuất kinh phí hỗ trợ theo quy định hiện hành.

+ Báo cáo tình hình dịch bệnh động vật hàng ngày cho UBND cấp huyện, cơ quan quản lý thú y cấp huyện.

* Đối với địa phương chưa xảy ra dịch bệnh:

- Thường xuyên thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh động vật nói chung, trong đó có dịch bệnh DTLCP trên địa bàn; dấu hiệu nhận biết và các biện pháp phòng, chống bệnh để người dân biết, chủ động thực hiện cho đàn vật nuôi.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh trên lợn, kịp thời phát hiện, lấy mẫu xét nghiệm xác định bệnh và triển khai sớm, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Quản lý chặt chẽ công tác nhập lợn vào địa bàn, đặc biệt là lợn để làm giống, nuôi thương phẩm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

- Hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch cho đàn vật nuôi, trong đó chú trọng công tác tiêm vắc xin phòng một số bệnh truyền nhiễm trên đàn lợn; vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi…; khuyến khích, hướng dẫn người dân đăng ký, tiêm phòng vắc xin DTLCP cho đàn lợn thịt tại chính quyền địa phương.

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; liên hệ vắc xin DTLCP khi các địa phương có nhu cầu.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh; kịp thời đề xuất hướng chỉ đạo công tác chống dịch tại các địa phương.

Các tin khác