Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, điều hành, đánh giá hiệu quả quản lý bằng công cụ METT tại BQL Khu DTTN Động Châu-Khe Nước Trong

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu-Khe Nước Trong vừa phối hợp cùng Ban Quản lý Dự án VFBC Quảng Bình và Tổ chức Fauna & Flora tổ chức Hội nghị đánh giá hiệu quả quản lý bằng công cụ METT năm 2022.

Tham gia hoạt động đánh giá gồm có Lãnh đạo BQL Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu-Khe Nước Trong, Cán bộ Ban Quản lý Dự án VFBC Quảng Bình, Tổ chức Fauna & Flora, lãnh đạo UBND xã Kim Thủy, đại diện Phòng Khoa học-Hợp tác Quốc tế và Môi trường, Phòng Hành chính-Tổng hợp, Đội cơ động, Trạm QLBVR. Sau 5 ngày làm việc, hội nghị đã hoàn thành bộ các câu hỏi đánh giá METT bao gồm các câu hỏi đánh giá về các mối đe dọa, các câu hỏi chi tiết về hoạt động quản lý và các giải pháp cải thiện với số điểm đạt được 92/120 tăng 28 điểm so với đánh giá tại thời điểm năm 2020 là 64/120.

Từ năm 2020 sau khi tổ chức đánh giá công cụ theo dõi hiệu quả quản lý METT, BQL Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu-Khe Nước Trong cùng toàn thể cán bộ, người lao động trong đơn vị đã nỗ lực thực hiện các giải pháp cải thiện quản lý, nâng cao hiệu quả trong thực thi pháp luật, tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng, bảo vệ đa dạng sinh học và đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật tại các thôn bản vùng đệm khu dự trữ thiên nhiên. Từ đó đã cải thiện được hiệu quả công tác quản lý, nâng dần điểm số trong công cụ theo dõi hiệu quả quản lý METT.

Qua kết quả đánh giá công cụ theo dõi hiệu quả quản lý METT năm 2022, BQL đã xác định được các mối nguy cơ đe dọa với Khu dự trữ thiên nhiên, đề xuất đưa ra các giải pháp cải thiện, khắc phục để nâng cao hiệu quả quản lý. Trong thời gian tới, BQL xây dựng các kế hoạch và triển khai thực hiện theo các giải pháp đã đề ra để ngày càng nâng cao hiệu quả công tác quản lý và bảo vệ, phát huy các giá trị đa dạng sinh học của Khu dự trữ thiên nhiên.

METT (Management Effectiveness Tracking Tool) là công cụ theo dõi, đánh giá hiệu quả quản lý giúp các ban quản lý rừng phân tích nguy cơ và thu thập thông tin về tình trạng, xu hướng tại các khu vực cần bảo vệ từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học.

Hội nghị đánh giá METT năm 2022 cho BQL Khu DTTN Động Châu-KNT

Võ Mạnh Vương – Bạch Thanh Hải

BQL Khu DTTN Động Châu-Khe Nước Trong

Các tin khác